Stichting De Griffioen

Dagelijks bestuur van Stichting De Griffioen;

Kees Moeleker (voorzitter)

Diederik Geijs (secretaris) 

Jan Cattoir (penningmeester)

Overige Bestuursleden;

Lydia Konings - Communicatie

Cees Sinke - algemeen Bestuurslid BOUW

 

Samenstelling van het bestuur Stichting de Griffioen

Nadat de werkgroep samen met het oude bestuur tot een nieuw reddingsplan was gekomen is er een nieuw bestuur samengesteld.

Vanuit de werkgroep namen Michiel Bijleveld en Frank Sprengers zitting in het bestuur. Vanuit de oproepen die in de diverse nieuwsbrieven stonden hebben zich Lydia Konings en Cees Sinke aangemeld. Ook meldde Diederik Geijs zich als bestuurslid aan.

Per 1 maart 2022 hebben Michiel Bijleveld en Frank Sprengers hun functies in het bestuur overgedragen. De voorzittershamer is overgedragen aan Kees Moeleker. Het penningmeesterschap is overgenomen door Jan Cattoir.

Lydia houdt zich met name bezig met de communicatie. En Cees is de bouwkundig coördinator voor de stichting.

Diederik Geijs heeft de functie secretaris, maar omdat hij de partner is van Marjan laten we hem dat zelf even hieronder nader toelichten.;

Van Diederik: U zult misschien denken wat bijzonder Marjan beheerder van de Griffioen en haar echtgenoot als secretaris in het Stichtingsbestuur.

De keuze om zitting te nemen in het bestuur is een bewuste keuze. De afgelopen 20 jaar heb ik in de verschillende woonplaatsen allerlei bestuursfuncties gehad en wilde dit ook in Wolphaartsdijk graag voortzetten. Een andere bestuurlijke functie is nog niet op mijn pad gekomen sinds ik in Wolphaartsdijk woon.

Marjan en ik hebben duidelijke afspraken. Ik help in de uitvoering van het bedrijf van Marjan maar verder heb ik hierin geen belangen. Marjan bemoeit zich niet met bestuurlijke zaken rond Stichting de Griffioen.

Binnen het bestuur heb ik de belofte gedaan om duidelijk mijn grenzen aan te geven om verantwoordelijkheid te nemen voor het scheiden van private en zakelijke belangen. Op het moment dat er zaken worden besproken m.b.t. Marjan als beheerder zal ik indien nodig voor dat punt de vergadering verlaten. Of op het moment dat er wordt gevraagd om te stemmen voor een bepaald onderwerp inzake de beheerder zal ik niet meestemmen.

Het gehele bestuur heeft hier duidelijk met elkaar over gesproken, en afspraken gemaakt. En ingestemd met de functieverdeling binnen het bestuur en aan elkaar het vertrouwen uitgesproken op een eerlijke en goede samenwerking.

 

Het bestuur Stichting de Griffioen.

 

 

Stichting De Griffioen    secretariaat.st.griffioen@gmail.com