Stichting De Griffioen

 

De Griffioen

Boven de ingang van ons dorpshuis het voormalige gemeentehuis van Wolphaartsdijk prijkt al vanaf de opening het wapen van Wolphaartsdijk. Op het wapen staat een dier, genaamd: een Griffioen.

Wapen van Wolphaartsdijk

 
Wat is een griffioen, en hoe kwam men aan dit wapen?
Een griffioen is een fabelachtig, verzonnen dier. Het bovenstuk is een adelaar met de oren van een paard. Het onderste deel is een leeuw en verder heeft her dier ook de vleugels van die adelaar. Omstreeks 650 voor Chr. wordt het dier voor het eerst genoemd als de bewaker van het goud in het noorden van Europa. Anderen noemen India als het vaderland van de griffioen, waar hij aan de zon geheiligd zou zijn en eveneens als schatbewaarder gold. Er werden vele krachten aan het dier toegeschreven. Hiermee zou ook de verering als natuurgod verband kunnen houden. Het figuur komt over het algemeen niet zo heel veel voor in de wapenkunde, bekendst is nog wel de vlag van Wales. Verder komt het voor in de wapens van: Grijpskerk, Oost- en Weststellingwerf (en hun vlaggen), als schildhouders bij: Heiloo, Dordrecht, Heemstede en Vlaardingen. Maar nergens worstelend op een woeste zee, ons dorp heeft dus een uniek wapen!

De herkomst van het wapen:
In 1577 bestond het eiland Wolphaartsdijk nog maar uit 4 polders: Oud-Sabbinge-, Zuiderland-, Oosterland- en Frederikspolder. Elke polder kende tot die tijd haar eigen polderbestuur. Als gevolg van de 80-jarige oorlog verkeerden de dijken in zeer slechte staat van onderhoud. Om tot een goed herstel te kunnen komen, besloot men de handen ineen te slaan. De polders werden onder één bestuur gebracht, met de naam: "Waterschap Oud-Wolphaartsdijk". Men koos voor een wapen van een worstelende griffioen op een woeste zee. Het waterschap bleef bestaan tot de fusie met andere in 1959. In 1809, met de bedijking van de Wilhelminapolder, was Wolphaartsdijk geen eiland meer. Op 31 juli 1817 werd het door de gemeenteraad verkozen tot gemeentewapen van Wolphaartsdijk. Op 1 januari 1970 verliest ook dit wapen haar betekenis, Wolphaartsdijk hoort nu bij gemeente Goes.

 

Stichting De Griffioen    secretariaat.st.griffioen@gmail.com